Zmluvy

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Číslo Partner Predmet Čiastka Podpísané Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
Jozef Matuška, Mária Matúšková Kúpna zmluva - Jozef a Mária Matúškovci 02.05.2012 07.06.2012 Stiahnuť súbor
Milan Struhár Zmluva o dielo na prípravu a realizaciu prác 17.02.2012 20.02.2012 Stiahnuť súbor
1 Eva Rafaelisová, Jastrabá 140, IČO: 45659761 Zmluva Presso bar 1.00 € 15.12.2011 19.12.2011 Stiahnuť súbor
1 Technické služby- Žiar nad Hronom a.s., IČO: 444 877 315, DIČ: 2022865482 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom 0.00 € 01.01.2011 19.12.2011 Stiahnuť súbor
1 SSE a.s., IČO: 36 403 008, DIČ 2020106682 Zmluva o dodávke a distribucii elektriny (2011-12) 0.00 € 17.06.2010 19.12.2011 Stiahnuť súbor
Ing. Peter Vojtko AP Consulting Zmluva o dielo medzi ZŠ s MŠ a Ing. Petrom Vojtkom 1,350.00 € 14.10.2011 25.10.2011 Stiahnuť súbor
Peter Minich - PEMIPO Hnedé uhlie pre ZŠ s MŠ 15,000.00 € 11.08.2011 18.08.2011 Stiahnuť súbor
55/003/10 Dexia Banka Slovensko a. s. Zmluva o Dexia Komunál eurofondy 0.00 € 28.03.2011 28.03.2011 Stiahnuť súbor