Zmluvy

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Číslo Partner Predmet Čiastka Podpísané Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
Ľubomír Srnka a Mgr. Iveta Srnková, Jastrabá 189 Kúpna zmluva - Ľubomír Srnka a Mgr. Iveta Srnková 40.00 € 22.06.2015 22.06.2015 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č.15/57/052/228 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb (§ 52 zákona č. 5/2004 Z.z.) 15.06.2015 16.06.2015 Stiahnuť súbor
Ladislav Strašil, Bartošova Lehôtka 163 Zámenná zmluva - Ladislav Strašil 5,000.00 € 29.05.2015 29.05.2015 Stiahnuť súbor
Mgr. Zdenko Gális, Rybany 418 a Jana Gálisová, Dolná 54/31, Kremnica Kúpna zmluva - Mgr. Zdenko Gális a Bc. Jana Gálisová 2,224.00 € 28.05.2015 28.05.2015 Stiahnuť súbor
Klaudia Švoňavová, Švantnera 1156/9, Nová Baňa, Margita Kavková, T. Vansovej 1456/5, Zvolen Kúpna zmluva - Klaudia Švoňavová, Margita Kavková 174.40 € 04.03.2015 10.03.2015 Stiahnuť súbor
Pavol Mojžiška a Mária Mojžišková, Jastrabá 204 Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Pavol Mojžiška a Mária Mojžišková, obaja bytom Jastrabá 204) 26.01.2015 26.01.2015 Stiahnuť súbor
Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 29.12.2014 05.01.2015 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda uzatvorená podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení 25.11.2014 17.12.2014 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica DODATOK č. 1 k Dohode č. 14/27/50J/45 10.12.2014 17.12.2014 Stiahnuť súbor
Pavol Mojžiška a Mária Mojžišková, Jastrabá 204 Kúpna zmluva - Pavol Mojžiška a Mária Mojžišková 495.00 € 16.12.2014 16.12.2014 Stiahnuť súbor
Ing. Ján Hort a manželka Ing. Edita Hortová, Jastrabá 95, 967 01 Kremnica Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Ing.Ján Hort a Ing. Edita Hortová, obaja bytom Jastrabá 95) 20.11.2014 20.11.2014 Stiahnuť súbor
Ing. Ján Hort a manželka Ing. Edita Hortová, Jastrabá 95, 967 01 Kremnica Kúpna zmluva - Ing. Ján Hort a Ing. Edita Hortová 51.20 € 15.10.2014 16.10.2014 Stiahnuť súbor
Magdaléna Srnková, Jastrabá 154, 967 01 Kremnica Kúpna zmluva - Magdaléna Srnková 183.28 € 10.10.2014 10.10.2014 Stiahnuť súbor
Mgr. Valéria Kubíková, Jastrabá 11, 967 01 Kremnica Kúpna zmluva - Mgr. Valéria Kubíková 160.00 € 02.12.2013 05.12.2013 Stiahnuť súbor
Andrej Šmid, Jastrabá 50, 967 01 Kremnica Kúpna zmluva - Andrej Šmid 3,105.60 € 05.11.2013 05.11.2013 Stiahnuť súbor
Mgr. Martin Ivan, Jastrabá 188 a Jana Ivanová, Jastrabá 188 Kúpna zmluva - Mgr. Martin Ivan, Jana Ivanová 130.00 € 27.09.2013 30.09.2013 Stiahnuť súbor
Miroslav Mališ, Jastrabá 147 a Ivana Mališová, Jastrabá 147 Kúpna zmluva - Miroslav Mališ a Ivana Mališová 95.04 € 21.08.2013 26.08.2013 Stiahnuť súbor
Jozef Rozinaj a Kornélia Rozinajová, Sládkovičova 28/13, 965 01 Žiar nad Hronom Kúpna zmluva - Jozef Rozinaj a Kornélia Rozinajová 18.00 € 08.08.2013 09.08.2013 Stiahnuť súbor
Ján Zapletaj, Koniarekova 5, 917 01 Trnava Kúpna zmluva - Ján Zapletaj 6,972.00 € 26.06.2013 26.06.2013 Stiahnuť súbor
Jolana Hricová, Ihráč 163 Kúpna zmluva - Jolana Hricová 95.88 € 31.10.2012 31.10.2012 Stiahnuť súbor