Zmluvy

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Číslo Partner Predmet Čiastka Podpísané Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 16/27/054/131 o poskytnutí finanč.príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa..."Praxou k zamestnaniu"- 1.časť 22.04.2016 22.04.2016 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 16/27/054/131 o poskytnutí finanč.príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa..."Praxou k zamestnaniu"- 2.časť 22.04.2016 22.04.2016 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dodatok č.1 k Dohode č. 15/27/50J/16 15.04.2016 15.04.2016 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 16/27/054/96 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýh. UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Šanca na zamestnanie" 29.03.2016 29.03.2016 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dodatok č.1 k Dohode č. 15/27/054/178-ŠnZ 22.03.2016 22.03.2016 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 16/27/052/33 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci (§ 52 ods. 10 zákona č. 5/2004 Z.z.) 22.01.2016 25.01.2016 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 15/27/054/178 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. (Šanca na zamestnanie) 21.12.2015 22.12.2015 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 15/27/010/12 uzatvorená podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení 24.11.2015 24.11.2015 Stiahnuť súbor
Michal Feben, Bartošova Lehôtka 114 a Martina Febenová, Jastrabá 155 Kúpna zmluva - Michal Feben a Martina Febenová 764.00 € 22.09.2015 22.09.2015 Stiahnuť súbor
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Zmluva č. 1149/2015 - Pošta Partner Jastrabá 25.08.2015 17.09.2015 Stiahnuť súbor
Slovenská republika -Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava Zmluva č. 392/2015-430/MPRV SR o poskytnutí projektovej dokumentácie na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení 13.07.2015 14.09.2015 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 15/27/50J/16 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. 22.06.2015 22.06.2015 Stiahnuť súbor
Ľubomír Srnka a Mgr. Iveta Srnková, Jastrabá 189 Kúpna zmluva - Ľubomír Srnka a Mgr. Iveta Srnková 40.00 € 22.06.2015 22.06.2015 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č.15/57/052/228 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb (§ 52 zákona č. 5/2004 Z.z.) 15.06.2015 16.06.2015 Stiahnuť súbor
Ladislav Strašil, Bartošova Lehôtka 163 Zámenná zmluva - Ladislav Strašil 5,000.00 € 29.05.2015 29.05.2015 Stiahnuť súbor
Mgr. Zdenko Gális, Rybany 418 a Jana Gálisová, Dolná 54/31, Kremnica Kúpna zmluva - Mgr. Zdenko Gális a Bc. Jana Gálisová 2,224.00 € 28.05.2015 28.05.2015 Stiahnuť súbor
Klaudia Švoňavová, Švantnera 1156/9, Nová Baňa, Margita Kavková, T. Vansovej 1456/5, Zvolen Kúpna zmluva - Klaudia Švoňavová, Margita Kavková 174.40 € 04.03.2015 10.03.2015 Stiahnuť súbor
Pavol Mojžiška a Mária Mojžišková, Jastrabá 204 Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Pavol Mojžiška a Mária Mojžišková, obaja bytom Jastrabá 204) 26.01.2015 26.01.2015 Stiahnuť súbor
Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 29.12.2014 05.01.2015 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda uzatvorená podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení 25.11.2014 17.12.2014 Stiahnuť súbor