Zmluvy

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Číslo Partner Predmet Čiastka Podpísané Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 17/27/50J/5-NS o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. 15.02.2017 15.02.2017 Stiahnuť súbor
Slavomír Golian, Jastrabá 121 a manželka Ivana Golianová, Jastrabá 121 Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Slavomír Golian a Ivana Golianová, obaja bytom Jastrabá 121) 25.11.2016 25.11.2016 Stiahnuť súbor
Miroslav Grofčík, Jastrabá 205, 967 01 Kremnica Kúpna zmluva - Miroslav Grofčík 180.00 € 07.11.2016 07.11.2016 Stiahnuť súbor
Slavomír Golian, Jastrabá 121 a manželka Ivana Golianová, Jastrabá 121 Kúpna zmluva - Slavomír Golian, Ivana Golianová 298.00 € 19.10.2016 19.10.2016 Stiahnuť súbor
Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o audítorskej činnosti 17.06.2016 20.06.2016 Stiahnuť súbor
ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B,, 821 04 Bratislava Zmluva č. SZH0807201501 (odpady) 01.06.2016 06.06.2016 Stiahnuť súbor
M&J BUSINESS, s.r.o., Svätý Anton 2, 969 72 Svätý Anton Nájomná zmluva na pozemok 28.04.2016 16.05.2016 Stiahnuť súbor
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb (odber elektriny) 03.05.2016 16.05.2016 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 16/27/054/131 o poskytnutí finanč.príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa..."Praxou k zamestnaniu"- 1.časť 22.04.2016 22.04.2016 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 16/27/054/131 o poskytnutí finanč.príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa..."Praxou k zamestnaniu"- 2.časť 22.04.2016 22.04.2016 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dodatok č.1 k Dohode č. 15/27/50J/16 15.04.2016 15.04.2016 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 16/27/054/96 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýh. UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Šanca na zamestnanie" 29.03.2016 29.03.2016 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dodatok č.1 k Dohode č. 15/27/054/178-ŠnZ 22.03.2016 22.03.2016 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 16/27/052/33 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci (§ 52 ods. 10 zákona č. 5/2004 Z.z.) 22.01.2016 25.01.2016 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 15/27/054/178 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. (Šanca na zamestnanie) 21.12.2015 22.12.2015 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 15/27/010/12 uzatvorená podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení 24.11.2015 24.11.2015 Stiahnuť súbor
Michal Feben, Bartošova Lehôtka 114 a Martina Febenová, Jastrabá 155 Kúpna zmluva - Michal Feben a Martina Febenová 764.00 € 22.09.2015 22.09.2015 Stiahnuť súbor
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Zmluva č. 1149/2015 - Pošta Partner Jastrabá 25.08.2015 17.09.2015 Stiahnuť súbor
Slovenská republika -Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava Zmluva č. 392/2015-430/MPRV SR o poskytnutí projektovej dokumentácie na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení 13.07.2015 14.09.2015 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 15/27/50J/16 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. 22.06.2015 22.06.2015 Stiahnuť súbor