Zmluvy

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Číslo Partner Predmet Čiastka Podpísané Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
Marián Masaryk a Klaudia Masaryková, Jastrabá 169, 967 01 Kremnica Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Marián Masaryk a Klaudia Masaryková, obaja bytom Jastrabá 169) 21.11.2017 21.11.2017 Stiahnuť súbor
VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina Zmluva o dielo - Tržnica, Jastrabá 16.11.2017 16.11.2017 Stiahnuť súbor
Marián Matúška a Mária Matúšková, Pod borovicami 283/8, 966 11 Trnavá Hora Kúpna zmluva - Marián Matúška a Mária Matúšková 2,232.00 € 05.11.2017 14.11.2017 Stiahnuť súbor
Jaroslav Víťazka, Haškova 6664/87, 974 01 Banská Bystrica Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Jaroslav Víťazka, Haškova 6664/87, 974 01 Banská Bystrica) 13.11.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 17/27/010/16 uzatvorená podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. 19.10.2017 03.11.2017 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 17/27/054/289 - projekt REŠTART 10.10.2017 31.10.2017 Stiahnuť súbor
Marián Masaryk a Klaudia Masaryková, Jastrabá 169, 967 01 Kremnica Kúpna zmluva - Marián Masaryk a Klaudia Masaryková 54.00 € 18.10.2017 18.10.2017 Stiahnuť súbor
Jaroslav Víťazka, Haškova 6664/87, 974 01 Banská Bystrica Kúpna zmluva - Jaroslav Víťazka 1,380.00 € 12.10.2017 12.10.2017 Stiahnuť súbor
Lukáš Hric, Jastrabá 209, 967 01 Kremnica Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Lukáš Hric, 209) 12.10.2017 12.10.2017 Stiahnuť súbor
Martin Struhár, Macov 378, 930 32 Macov) Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Martin Struhár, Macov 378) 12.10.2017 12.10.2017 Stiahnuť súbor
Michal Mojžiška, Jastrabá 193, 967 01 Kremnica Kúpna zmluva - Michal Mojžiška 324.00 € 12.10.2017 12.10.2017 Stiahnuť súbor
Ján Janovič, Jastrabá 163, 967 01 Kremnica Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Ján Janovič, Jastrabá 163) 06.10.2017 06.10.2017 Stiahnuť súbor
Dušan Kunovský, Jastrabá 145, 967 01 Kremnica a Jana Moravčíková, Do Baničného 516/7, 034 01 Ružomberok Kúpna zmluva - Dušan Kunovský a Jana Moravčíková 3,000.00 € 02.10.2017 02.10.2017 Stiahnuť súbor
Lukáš Hric, Jastrabá 209, 967 01 Kremnica Kúpna zmluva - Lukáš Hric 3,000.00 € 07.08.2017 05.09.2017 Stiahnuť súbor
Martin Struhár, Jastrabá 210, 967 01 kremnica Kúpna zmluva - Martin Struhár 3,000.00 € 07.08.2017 04.09.2017 Stiahnuť súbor
Ing. Martin Jančok, Jesenského 69, 965 01 Žiar nad Hronom Kúpna zmluva - Ing. Martin Jančok 3,000.00 € 30.06.2017 01.08.2017 Stiahnuť súbor
Ján Janovič, Jastrabá 163, 967 01 Kremnica Kúpna zmluva - Ján Janovič 3,000.00 € 10.07.2017 01.08.2017 Stiahnuť súbor
Jozef Žiak, Pod Traťou 319/12, 966 11 Trnavá Hora Kúpna zmluva - Jozef Žiak 3,000.00 € 14.07.2017 01.08.2017 Stiahnuť súbor
SAROUTE, s.r.o., Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica Zmluva o dielo - Rekonštrukcia miestnej komunikácie 06.07.2017 07.07.2017 Stiahnuť súbor
Jastrabá agro s.r.o., Horná Ždaňa 230, 966 04 Horná Ždaňa Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 0204/2013/PPÚ 06.07.2017 Stiahnuť súbor