Zmluvy

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Číslo Partner Predmet Čiastka Podpísané Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
Pavol Mojžiška a Mária Mojžišková, Jastrabá 204 Kúpna zmluva - Pavol Mojžiška a Mária Mojžišková 354.00 € 07.08.2018 07.08.2018 Stiahnuť súbor
Dominika Janovičová, Stará Kremnička č. 2, 965 01 Žiar nad Hronom Zámenná zmluva 22.06.2018 22.06.2018 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 18/27/50J/16-NS o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. 28.05.2018 31.05.2018 Stiahnuť súbor
Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o audítorskej činnosti 29.05.2018 31.05.2018 Stiahnuť súbor
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 55/002/18 91,807.80 € 11.05.2018 11.05.2018 Stiahnuť súbor
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o termínovanom úvere č. 55/001/18 56,000.00 € 11.05.2018 11.05.2018 Stiahnuť súbor
Martin Thomka, L.Svobodu 5, 969 01 Banská Štiavnica a Zuzana Thomková, Bartošova Lehôtka 147 Kúpna zmluva - Martin Thomka a Zuzana Thomková 3,000.00 € 27.04.2018 27.04.2018 Stiahnuť súbor
Michal Feben, Bartošova Lehôtka 114 a Martina Febenová, Jastrabá 155 Kúpna zmluva - Michal Feben a Martina Febenová 140.00 € 19.04.2018 19.04.2018 Stiahnuť súbor
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 91,807.80 € 13.03.2018 23.03.2018 Stiahnuť súbor
Bc. Milena Bitarová, Čečinová 16135/2, 821 05 Bratislava Kúpna zmluva - Bc. Milena Bitarová 3,000.00 € 22.03.2018 22.03.2018 Stiahnuť súbor
Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno Zmluva o dielo č. SB05032018 (Základná škola s materskou školou Jastrabá č. 188) 05.03.2018 05.03.2018 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 18/27/054/29 o poskytnutí finanč. príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa ("Praxou k zamestnaniu") 30.01.2018 31.01.2018 Stiahnuť súbor
Marián Matúška a Mária Matúšková, Pod borovicami 283/8, 966 11 Trnavá Hora Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Marián Matúška a Mária Matúšková) 12.12.2017 12.12.2017 Stiahnuť súbor
Marián Masaryk a Klaudia Masaryková, Jastrabá 169, 967 01 Kremnica Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Marián Masaryk a Klaudia Masaryková, obaja bytom Jastrabá 169) 21.11.2017 21.11.2017 Stiahnuť súbor
VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina Zmluva o dielo - Tržnica, Jastrabá 16.11.2017 16.11.2017 Stiahnuť súbor
Marián Matúška a Mária Matúšková, Pod borovicami 283/8, 966 11 Trnavá Hora Kúpna zmluva - Marián Matúška a Mária Matúšková 2,232.00 € 05.11.2017 14.11.2017 Stiahnuť súbor
Jaroslav Víťazka, Haškova 6664/87, 974 01 Banská Bystrica Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Jaroslav Víťazka, Haškova 6664/87, 974 01 Banská Bystrica) 13.11.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 17/27/010/16 uzatvorená podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. 19.10.2017 03.11.2017 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 17/27/054/289 - projekt REŠTART 10.10.2017 31.10.2017 Stiahnuť súbor
Marián Masaryk a Klaudia Masaryková, Jastrabá 169, 967 01 Kremnica Kúpna zmluva - Marián Masaryk a Klaudia Masaryková 54.00 € 18.10.2017 18.10.2017 Stiahnuť súbor