Zmluvy

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Číslo Partner Predmet Čiastka Podpísané Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
55/003/10 Dexia Banka Slovensko a. s. Zmluva o Dexia Komunál eurofondy 0.00 € 28.03.2011 28.03.2011 Stiahnuť súbor
Peter Minich - PEMIPO Hnedé uhlie pre ZŠ s MŠ 15,000.00 € 11.08.2011 18.08.2011 Stiahnuť súbor
Ing. Peter Vojtko AP Consulting Zmluva o dielo medzi ZŠ s MŠ a Ing. Petrom Vojtkom 1,350.00 € 14.10.2011 25.10.2011 Stiahnuť súbor
1 Eva Rafaelisová, Jastrabá 140, IČO: 45659761 Zmluva Presso bar 1.00 € 15.12.2011 19.12.2011 Stiahnuť súbor
1 Technické služby- Žiar nad Hronom a.s., IČO: 444 877 315, DIČ: 2022865482 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom 0.00 € 01.01.2011 19.12.2011 Stiahnuť súbor
1 SSE a.s., IČO: 36 403 008, DIČ 2020106682 Zmluva o dodávke a distribucii elektriny (2011-12) 0.00 € 17.06.2010 19.12.2011 Stiahnuť súbor
Milan Struhár Zmluva o dielo na prípravu a realizaciu prác 17.02.2012 20.02.2012 Stiahnuť súbor
Jozef Matuška, Mária Matúšková Kúpna zmluva - Jozef a Mária Matúškovci 02.05.2012 07.06.2012 Stiahnuť súbor
Róbert Víťazka Kúpna zmluva - Róbert Víťazka 13.06.2012 Stiahnuť súbor
Jolana Hricová, Ihráč 163 Kúpna zmluva - Jolana Hricová 95.88 € 31.10.2012 31.10.2012 Stiahnuť súbor
Ján Zapletaj, Koniarekova 5, 917 01 Trnava Kúpna zmluva - Ján Zapletaj 6,972.00 € 26.06.2013 26.06.2013 Stiahnuť súbor
Jozef Rozinaj a Kornélia Rozinajová, Sládkovičova 28/13, 965 01 Žiar nad Hronom Kúpna zmluva - Jozef Rozinaj a Kornélia Rozinajová 18.00 € 08.08.2013 09.08.2013 Stiahnuť súbor
Miroslav Mališ, Jastrabá 147 a Ivana Mališová, Jastrabá 147 Kúpna zmluva - Miroslav Mališ a Ivana Mališová 95.04 € 21.08.2013 26.08.2013 Stiahnuť súbor
Mgr. Martin Ivan, Jastrabá 188 a Jana Ivanová, Jastrabá 188 Kúpna zmluva - Mgr. Martin Ivan, Jana Ivanová 130.00 € 27.09.2013 30.09.2013 Stiahnuť súbor
Andrej Šmid, Jastrabá 50, 967 01 Kremnica Kúpna zmluva - Andrej Šmid 3,105.60 € 05.11.2013 05.11.2013 Stiahnuť súbor
Mgr. Valéria Kubíková, Jastrabá 11, 967 01 Kremnica Kúpna zmluva - Mgr. Valéria Kubíková 160.00 € 02.12.2013 05.12.2013 Stiahnuť súbor
Magdaléna Srnková, Jastrabá 154, 967 01 Kremnica Kúpna zmluva - Magdaléna Srnková 183.28 € 10.10.2014 10.10.2014 Stiahnuť súbor
Ing. Ján Hort a manželka Ing. Edita Hortová, Jastrabá 95, 967 01 Kremnica Kúpna zmluva - Ing. Ján Hort a Ing. Edita Hortová 51.20 € 15.10.2014 16.10.2014 Stiahnuť súbor
Ing. Ján Hort a manželka Ing. Edita Hortová, Jastrabá 95, 967 01 Kremnica Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Ing.Ján Hort a Ing. Edita Hortová, obaja bytom Jastrabá 95) 20.11.2014 20.11.2014 Stiahnuť súbor
Pavol Mojžiška a Mária Mojžišková, Jastrabá 204 Kúpna zmluva - Pavol Mojžiška a Mária Mojžišková 495.00 € 16.12.2014 16.12.2014 Stiahnuť súbor