Zmluvy

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Číslo Partner Predmet Čiastka Podpísané Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z311071V342 - Wifi pre obec Jastrabá 15,000.00 € 27.12.2019 07.01.2020 Stiahnuť súbor
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o grantovom účte 21.11.2019 21.11.2019 Stiahnuť súbor
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 15.12.2014 22.10.2019 15.11.2019 Stiahnuť súbor
Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bartislava Zmluva o dielo - "Miestna komunikácia p.č. 809/1,862/1, 811/1, k.ú. Jastrabá" 22,793.20 € 22.10.2019 24.10.2019 Stiahnuť súbor
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál 23.09.2019 24.09.2019 Stiahnuť súbor
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Municipálny úver - Univerzál 40,000.00 € 23.09.2019 24.09.2019 Stiahnuť súbor
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava Zamestnávateľská zmluva 05.09.2019 06.09.2019 Stiahnuť súbor
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 074BB220063 20.05.2019 30.05.2019 Stiahnuť súbor
TOPICO s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Zmluva o poskytovaní služieb číslo 24052019 24.05.2019 24.05.2019 Stiahnuť súbor
WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen Zmluva o dielo a poskytovaní služieb 16.05.2019 23.05.2019 Stiahnuť súbor
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 55/006/19 128,140.00 € 16.05.2019 16.05.2019 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 19/27/51A2/8 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní (§ 51a zákona č. 5/2004 Z.z.) 12.04.2019 17.04.2019 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 19/27/50J/22-NS o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. 15.04.2019 17.04.2019 Stiahnuť súbor
Štefan Hric a Martina Hricová, Lovčica 278, 966 23 Lovčica - Trubín Kúpna zmluva - Štefan Hric a Martina Hricová 444.00 € 10.04.2019 10.04.2019 Stiahnuť súbor
Jaroslav Klobušický a Mgr. Zuzana Klobušická, Pod Donátom 897/10, 965 01 Žiar nad Hronom Kúpna zmluva - Jaroslav Klobušický a Mgr. Zuzana Klobušická 1,518.00 € 04.04.2019 05.04.2019 Stiahnuť súbor
JUDr. Lucia Luptáková, advokát, ČSA 198/31, 967 01 Kremnica Zmluva o poskytovaní právnych služieb 01.03.2019 19.03.2019 Stiahnuť súbor
ESTY s.r.o., M.R.Štefánika 451/10, 965 01 Žiar nad Hronom Zmluva o výkone výkupu odpadu z papiera 28.02.2019 06.03.2019 Stiahnuť súbor
IMMES, s.r.o., Štefánikova 18/2, 966 22 Lutila Zmluva o dielo - IMMES, s.r.o. 9.50 € 28.02.2019 28.02.2019 Stiahnuť súbor
SVB Školská, Jastrabá 188, 967 01 Kremnica Dodatok č. 1 - kúpna zmluva SVB Školská 22.02.2019 27.02.2019 Stiahnuť súbor
Top privacy services s.r.o, Kollárova 73, 036 01 Martin Zmluva č.1 o poskytovaní služieb (zabezpečenie ochrany osobných údajov) - GDPR 21.01.2019 21.01.2019 Stiahnuť súbor