Zmluvy

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Číslo Partner Predmet Čiastka Podpísané Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
Ing. Martin Jančok, Jesenského 69, 965 01 Žiar nad Hronom Kúpna zmluva - Ing. Martin Jančok 3,000.00 € 30.06.2017 01.08.2017 Stiahnuť súbor
Ján Janovič, Jastrabá 163, 967 01 Kremnica Kúpna zmluva - Ján Janovič 3,000.00 € 10.07.2017 01.08.2017 Stiahnuť súbor
Jozef Žiak, Pod Traťou 319/12, 966 11 Trnavá Hora Kúpna zmluva - Jozef Žiak 3,000.00 € 14.07.2017 01.08.2017 Stiahnuť súbor
SAROUTE, s.r.o., Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica Zmluva o dielo - Rekonštrukcia miestnej komunikácie 06.07.2017 07.07.2017 Stiahnuť súbor
Jastrabá agro s.r.o., Horná Ždaňa 230, 966 04 Horná Ždaňa Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 0204/2013/PPÚ 06.07.2017 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 17/27/50J/5-NS o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. 15.02.2017 15.02.2017 Stiahnuť súbor
Slavomír Golian, Jastrabá 121 a manželka Ivana Golianová, Jastrabá 121 Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Slavomír Golian a Ivana Golianová, obaja bytom Jastrabá 121) 25.11.2016 25.11.2016 Stiahnuť súbor
Miroslav Grofčík, Jastrabá 205, 967 01 Kremnica Kúpna zmluva - Miroslav Grofčík 180.00 € 07.11.2016 07.11.2016 Stiahnuť súbor
Slavomír Golian, Jastrabá 121 a manželka Ivana Golianová, Jastrabá 121 Kúpna zmluva - Slavomír Golian, Ivana Golianová 298.00 € 19.10.2016 19.10.2016 Stiahnuť súbor
ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B,, 821 04 Bratislava Zmluva č. SZH0807201501 (odpady) 01.06.2016 06.06.2016 Stiahnuť súbor
M&J BUSINESS, s.r.o., Svätý Anton 2, 969 72 Svätý Anton Nájomná zmluva na pozemok 28.04.2016 16.05.2016 Stiahnuť súbor
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb (odber elektriny) 03.05.2016 16.05.2016 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 16/27/054/131 o poskytnutí finanč.príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa..."Praxou k zamestnaniu"- 1.časť 22.04.2016 22.04.2016 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 16/27/054/131 o poskytnutí finanč.príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa..."Praxou k zamestnaniu"- 2.časť 22.04.2016 22.04.2016 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dodatok č.1 k Dohode č. 15/27/50J/16 15.04.2016 15.04.2016 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 16/27/054/96 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýh. UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Šanca na zamestnanie" 29.03.2016 29.03.2016 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dodatok č.1 k Dohode č. 15/27/054/178-ŠnZ 22.03.2016 22.03.2016 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 16/27/052/33 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci (§ 52 ods. 10 zákona č. 5/2004 Z.z.) 22.01.2016 25.01.2016 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 15/27/054/178 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. (Šanca na zamestnanie) 21.12.2015 22.12.2015 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 15/27/010/12 uzatvorená podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení 24.11.2015 24.11.2015 Stiahnuť súbor