Zmluvy

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Číslo Partner Predmet Čiastka Podpísané Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
Dominika Janovičová, Stará Kremnička č. 2, 965 01 Žiar nad Hronom Zámenná zmluva 22.06.2018 22.06.2018 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 18/27/50J/16-NS o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. 28.05.2018 31.05.2018 Stiahnuť súbor
Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o audítorskej činnosti 29.05.2018 31.05.2018 Stiahnuť súbor
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 55/002/18 91,807.80 € 11.05.2018 11.05.2018 Stiahnuť súbor
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o termínovanom úvere č. 55/001/18 56,000.00 € 11.05.2018 11.05.2018 Stiahnuť súbor
Martin Thomka, L.Svobodu 5, 969 01 Banská Štiavnica a Zuzana Thomková, Bartošova Lehôtka 147 Kúpna zmluva - Martin Thomka a Zuzana Thomková 3,000.00 € 27.04.2018 27.04.2018 Stiahnuť súbor
Michal Feben, Bartošova Lehôtka 114 a Martina Febenová, Jastrabá 155 Kúpna zmluva - Michal Feben a Martina Febenová 140.00 € 19.04.2018 19.04.2018 Stiahnuť súbor
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 91,807.80 € 13.03.2018 23.03.2018 Stiahnuť súbor
Bc. Milena Bitarová, Čečinová 16135/2, 821 05 Bratislava Kúpna zmluva - Bc. Milena Bitarová 3,000.00 € 22.03.2018 22.03.2018 Stiahnuť súbor
Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno Zmluva o dielo č. SB05032018 (Základná škola s materskou školou Jastrabá č. 188) 05.03.2018 05.03.2018 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 18/27/054/29 o poskytnutí finanč. príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa ("Praxou k zamestnaniu") 30.01.2018 31.01.2018 Stiahnuť súbor
Marián Matúška a Mária Matúšková, Pod borovicami 283/8, 966 11 Trnavá Hora Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Marián Matúška a Mária Matúšková) 12.12.2017 12.12.2017 Stiahnuť súbor
Marián Masaryk a Klaudia Masaryková, Jastrabá 169, 967 01 Kremnica Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Marián Masaryk a Klaudia Masaryková, obaja bytom Jastrabá 169) 21.11.2017 21.11.2017 Stiahnuť súbor
VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina Zmluva o dielo - Tržnica, Jastrabá 16.11.2017 16.11.2017 Stiahnuť súbor
Marián Matúška a Mária Matúšková, Pod borovicami 283/8, 966 11 Trnavá Hora Kúpna zmluva - Marián Matúška a Mária Matúšková 2,232.00 € 05.11.2017 14.11.2017 Stiahnuť súbor
Jaroslav Víťazka, Haškova 6664/87, 974 01 Banská Bystrica Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Jaroslav Víťazka, Haškova 6664/87, 974 01 Banská Bystrica) 13.11.2017 13.11.2017 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 17/27/010/16 uzatvorená podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. 19.10.2017 03.11.2017 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 17/27/054/289 - projekt REŠTART 10.10.2017 31.10.2017 Stiahnuť súbor
Marián Masaryk a Klaudia Masaryková, Jastrabá 169, 967 01 Kremnica Kúpna zmluva - Marián Masaryk a Klaudia Masaryková 54.00 € 18.10.2017 18.10.2017 Stiahnuť súbor
Jaroslav Víťazka, Haškova 6664/87, 974 01 Banská Bystrica Kúpna zmluva - Jaroslav Víťazka 1,380.00 € 12.10.2017 12.10.2017 Stiahnuť súbor