Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 14.12.2016

14.12.2016

Vážený zákazník,

odpovedáme na Váš email zo dňa 22.11.2016.

Predmetom Vašej reklamácie je odstránenie častých výpadkov v dodávke elektriny pre domácnosti v obci Jastrabá, odberné miesto EIC 24ZSS6223714000W.


14.12.2016

 

       Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že obecná knižnica bude od 01.01.2017 zatvorená.

 

                                                                                               Vojtech Sklenár


14.12.2016

 

      Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na dodávku cestných panelov o rozmeroch 300 x 200 x 15 cm o množstve 100 ks. Panely môžu byť aj použité (v zachovalom stave).

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 15.01.2017.

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 


14.12.2016

 

       Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na vypracovanie projektovej dokumentácie prívodu pitnej vody k plánovanej IBV výstavbe (6 rodinných domov) podľa vypracovanej urbanisticko-architektonickej štúdie.

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 15.01.2017.

 

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 


Dátum vyvesenia: 12.12.2016

12.12.2016

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 19. december 2016 o 17.00 hod.

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu v Jastrabej.


Dátum vyvesenia: 29.11.2016

Dátum vyvesenia: 24.11.2016