Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 20.06.2017

Dátum vyvesenia: 19.06.2017

Dátum vyvesenia: 15.06.2017

15.06.2017

 

       Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na plynofikáciu dvoch pavilónov základnej školy v Jastrabej, a to v nasledujúcich krokoch:

-         vypracovanie projektovej dokumentácie (po obhliadke objektov)

-         vypracovanie výkazu výmer


Dátum vyvesenia: 14.06.2017

14.06.2017

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 21. jún 2017 o 17.00 hod.


Dátum vyvesenia: 09.06.2017

09.06.2017

          Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na výkopové práce pre uloženie PE vodovodného potrubia v k.ú. Jastrabá o celkovej dĺžke 400 m.

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 30.06.2017.

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

  Vojtech Sklenár

      starosta obce


Dátum vyvesenia: 02.06.2017

Dátum vyvesenia: 25.05.2017

25.05.2017

Obec Jastrabá, Jastrabá 130, 967 01 Kremnica

 

 

POĎAKOVANIE  STAROSTU  OBCE  JASTRABÁ

 

 


Dátum vyvesenia: 03.05.2017

03.05.2017

        Obec Jastrabá srdečne pozýva všetkých občanov na oslavy 530. výročia prvej písomnej zmienky obce Jastrabá a 50. výročia vzniku ZŠ s MŠ v Jastrabej dňa 20. mája 2017. 

 

530. výročie prvej písomnej zmienky obce Jastrabá

  50. výročie  vzniku  ZŠ s MŠ v Jastrabej


03.05.2017

        Touto cestou sa chcem poďakovať Športovému klubu Jastrabá za prípravu a zorganizovanie stavania mája v obci Jastrabá dňa 29.04.2017, ktoré bolo spojené so zábavou.

 

 


03.05.2017

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 09. máj 2017 o 17.30 hod.