Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 28.09.2016

28.09.2016

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

  V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 04. október 2016 o 17.00 hod.

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu v Jastrabej


28.09.2016

     Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 07. októbra 2016 – 10. októbra 2016 budú v obci Jastrabá pristavené veľkokapacitné kontajnery na zber odpadu. Tieto kontajnery budú využité v rámci jesenného upratovania na odvoz prebytočného odpadu, ktorý sa nachádza v domácnostiach.

Do veľkokapacitných kontajnerov patrí:


Dátum vyvesenia: 16.09.2016

16.09.2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jastrabá

o určení školského obvodu základnej školy

na území Obce Jastrabá č. 2/2016

 


Dátum vyvesenia: 13.09.2016

13.09.2016


Dátum vyvesenia: 24.08.2016

24.08.2016

Spoločnosť Jastrabá Agro s.r.o. Horná Ždaňa oznamuje občanom, že bude dňa 25.08.2016 (štvrtok) vyplácať nájom za pôdu, a to od 14:00 - 16:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jastrabej.


Dátum vyvesenia: 26.07.2016

Dátum vyvesenia: 13.07.2016

13.07.2016


Dátum vyvesenia: 11.07.2016

Dátum vyvesenia: 08.07.2016

Dátum vyvesenia: 04.07.2016

04.07.2016

 

        Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že obecná knižnica bude počas letných prázdnin (01.07.2016 – 31.08.2016) zatvorená.

 

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa  01.07.2016