Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 03.07.2018

03.07.2018


Dátum vyvesenia: 06.06.2018

06.06.2018

 

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 14. jún 2018 o 18:00 hod.


Dátum vyvesenia: 05.06.2018

05.06.2018

 

POĎAKOVANIE  STAROSTU  OBCE  JASTRABÁ

 

         Starosta obce Jastrabá Vojtech Sklenár touto cestou ďakuje všetkým občanom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii Medzinárodného dňa detí, ktoré sa konalo 02. júna 2018 na ihrisku Pod Skalou.

      

 


05.06.2018

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica momentálne disponuje viacerými voľnými miestami, kde základnými podmienkami pre prijatie sú:

- vek minimálne 21 rokov,

- minimálne stredoškoslké vzdelanie ukočené maturitnou skúškou,

- telesná, duševná a zdravotná spôsobilosť, podmienka ovládania štátneho jazyka, 


Dátum vyvesenia: 30.05.2018

Dátum vyvesenia: 18.05.2018

18.05.2018

18.05.2018


Dátum vyvesenia: 14.05.2018

14.05.2018


Dátum vyvesenia: 10.05.2018

10.05.2018

     Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na dodávku a montáž – plynofikácia pre Základnú školu s materskou školou, Jastrabá č.188 na vnútorný Ntl rozvod.

Podklady pre cenovú ponuku si môžete vyzdvihnúť po dohode na Obecnom úrade v Jastrabej.

Termín uzávierky: 31.05.2018.

 


Dátum vyvesenia: 07.05.2018

07.05.2018

       Milé mamy, mamičky, staré mamy srdečne Vás pozývame na príjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa bude konať dňa 13. mája 2018 o 15:00 hod. sále KD v Jastrabej. Posedenie bude spríjemnené kultúrnym programom, v rámci ktorého vystúpia deti MŠ, žiaci ZŠ v Jastrabej a ochotnícke divadlo Stožkár z Detvy vystúpi s divadelným predstavením "KUBO".