Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 16.02.2017

16.02.2017

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 22. február 2017 o 17.00 hod.


Dátum vyvesenia: 07.02.2017

07.02.2017

      Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na dodávku cestných panelov o rozmeroch 300 x 200 x 15 cm o množstve 100 ks. Panely môžu byť aj použité (v zachovalom stave).

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 28.02.2017.

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 


07.02.2017

       Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na vypracovanie projektovej dokumentácie prívodu pitnej vody k plánovanej IBV výstavbe (6 rodinných domov) podľa vypracovanej urbanisticko-architektonickej štúdie.

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 28.02.2017.

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 


Dátum vyvesenia: 03.02.2017

Dátum vyvesenia: 26.01.2017

Dátum vyvesenia: 11.01.2017

11.01.2017

1. Vybudovanie oporného múra – cintorín.

2. Údržba školských pavilónov v interiéri.

3. Rekonštrukcia studničiek – Bartoš, Bôrina.

4. Vysprávkovanie a údržba budovy futbalového ihriska a okolia.

5. Terénne úpravy v okolí futbalového ihriska.

6. Čistenie koryta potoka a mosta – Pracháreň.

7. Kompletná rekonštrukcia mužských WC v kultúrnom dome.

8. Kompletné zrekonštruovanie oporného múra v dolnej časti obce Jastrabá.


Dátum vyvesenia: 09.01.2017

09.01.2017

       Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na rekonštrukciu WC toaliet vo vestibule pri jedálni ZŠ s MŠ v Jastrabej.

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 31.01.2017.

 

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

  Vojtech Sklenár

  starosta obce

 


Dátum vyvesenia: 22.12.2016

22.12.2016

 

         Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 23.12.2016 – 30.12.2016 bude obecný úrad zatvorený, a to z dôvodu čerpania dovolenky.

 


Dátum vyvesenia: 19.12.2016

19.12.2016

     Touto cestou sa chcem poďakovať Slovenskému skautingu, 77. zbor Lesná zmes Jastrabá a ostatným spoluorganizátorom, ktorí pripravili Mikuláša pre deti v obci Jastrabá.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa 16.12.2016