Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 24.11.2016

Dátum vyvesenia: 23.11.2016

23.11.2016


Dátum vyvesenia: 26.10.2016

Dátum vyvesenia: 07.10.2016

07.10.2016

         Touto cestou sa chcem poďakovať pani Márii Vrbovej, Jastrabá 8,  Ing. Jaroslavovi Vrbovi, Jastrabá 8, Emílii Zaťkovičovej, Jastrabá 227 a Márii Chovanovej, Jastrabá 79 za pomoc pri prácach na skrášľovaní priestoru pred obecným úradom.

 

 Vojtech Sklenár, starosta obce

 V Jastrabej dňa 03.10.2016

 

 

 

 


07.10.2016

    Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na rekonštrukciu miestnej komunikácie v Jastrabej (asfaltovanie) - miestna komunikácia na konci Novej ulice o výmere cca 260 m2.

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 21.10.2016.

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa 07.10.2016