Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 01.06.2016

01.06.2016

      Oznamujeme občanom, že dňa 4. júna 2016 (sobota) sa od 8:00 hod. - 9:00 hod. pred Obecným úradom v Jastrabej

uskutoční povinné očkovanie psov starších ako 3 mesiace proti besnote.

 

Očkovacia látka účinná 1 rok : 7,00 €

Očkovacia látka účinná 2 roky: 14,00 €

Kompletná očkovacia látka:  18,00 €


Dátum vyvesenia: 30.05.2016

Dátum vyvesenia: 13.05.2016

Dátum vyvesenia: 03.05.2016

Dátum vyvesenia: 02.05.2016

02.05.2016

 

       Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na dodávku technológie kotolne pre  ZŠ s MŠ v Jastrabej na spaľovanie drevnej štiepky, a to:

1) na dodávku automatického kotla o výkone 500 kW a príslušenstva

2) na montážne práce pripojenia kotla na spaľovanie drevnej štiepky.

 

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 20.05.2016.

 

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

 

 Vojtech Sklenár, starosta obce


Dátum vyvesenia: 25.04.2016

25.04.2016

      Milé mamy, mamičky, staré mamy srdečne Vás pozývame na príjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa bude konať dňa 01.05.2016 o 15:00 hod. v sále KD v Jastrabej. Posedenie bude spríjemnené kultúrnym programom, v rámci ktorého vystúpia deti MŠ a žiaci ZŠ v Jastrabej.

 

 Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa  25.04.2016

 

 


Dátum vyvesenia: 18.04.2016

18.04.2016