Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 30.11.2017

Dátum vyvesenia: 27.11.2017

Dátum vyvesenia: 18.10.2017

18.10.2017

Obec Jastrabá Vás srdečne pozýva dňa 12.11.2017 (nedeľa) o 15:00 hod. do sály KD v Jastrabej na príjemné posedenie pri príležitosti: OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM.

Program si pripravili: deti materskej školy, žiaci základnej školy

 

 

Vojtech Sklenár, starosta obce


V Jastrabej dňa 16.10.2017


Dátum vyvesenia: 06.10.2017

06.10.2017

O Z N A M

 

         Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 20. októbra 2017 – 23. októbra 2017 budú v obci Jastrabá pristavené veľkokapacitné kontajnery na zber odpadu.


Dátum vyvesenia: 03.10.2017

Dátum vyvesenia: 02.10.2017

02.10.2017