Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 22.02.2019

22.02.2019

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 27. február 2019 o 17:00 hod.

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu v Jastrabej.


Dátum vyvesenia: 21.02.2019

21.02.2019

    1.   Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín

    2.   Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok

    3.   Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava

    4.   Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava


Dátum vyvesenia: 12.02.2019

12.02.2019

                       


Dátum vyvesenia: 04.02.2019

Dátum vyvesenia: 29.01.2019

29.01.2019

Doručenie oznámenia o delgovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je možné na emailovú adresu: ocu@jastraba.eu 

Telefónne číslo: 045/67 333 22


Dátum vyvesenia: 28.01.2019

Dátum vyvesenia: 24.01.2019

24.01.2019

Pozývame vás na klzisko pod telocvičnou.


Dátum vyvesenia: 22.01.2019

22.01.2019

Povinnosti chovateľa psa

 

BESNOTA


Dátum vyvesenia: 11.01.2019