Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 06.10.2017

06.10.2017

O Z N A M

 

         Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 20. októbra 2017 – 23. októbra 2017 budú v obci Jastrabá pristavené veľkokapacitné kontajnery na zber odpadu.


Dátum vyvesenia: 03.10.2017

Dátum vyvesenia: 02.10.2017

02.10.2017


Dátum vyvesenia: 26.09.2017

26.09.2017

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadne zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 28. september 2017 o 19.00 hod.


Dátum vyvesenia: 14.09.2017