Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 18.03.2019

18.03.2019

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 457

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 240

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 240

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 240

Volebná účasť: 52,5 %

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

 

    1.   Béla BUGÁR, Ing. : 1

    2.   Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr. : 98


Dátum vyvesenia: 14.03.2019

Dátum vyvesenia: 12.03.2019

12.03.2019

                       


Dátum vyvesenia: 08.03.2019

08.03.2019

                       


Dátum vyvesenia: 05.03.2019

05.03.2019

      Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 21. marca 2019 – 24. marca 2019 budú v obci Jastrabá pristavené veľkokapacitné kontajnery na zber odpadu. Tieto kontajnery budú využité v rámci jarného upratovania na odvoz prebytočného odpadu, ktorý sa nachádza v domácnostiach.

 Do veľkokapacitných kontajnerov patrí:


Dátum vyvesenia: 01.03.2019

01.03.2019

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 


Dátum vyvesenia: 25.02.2019

Dátum vyvesenia: 22.02.2019