Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 26.01.2011

26.01.2011

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom

Ul. SNP č. 612/120, 965 01 Žiar nad Hronom

Tel. 045 6733192, fax 045 6735681

E.č. 062/2011

V Žiari nad Hronom 21.1.2010