Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 07.05.2013

07.05.2013

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 1 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 1 rokovacieho poriadku OZ Jastrabá


Dátum vyvesenia: 06.05.2013

06.05.2013

Všetky mamy, mamičky, staré mamy srdečne pozývame na príjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa bude konať v sále KD v Jastrabej dňa 12.05.2013 o 15.00 hod.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce


Dátum vyvesenia: 25.03.2013

25.03.2013

Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že zasadnutie OZ v Jastrabej sa uskutoční dňa 26.03.2013 (utorok) o 17.00 hod. v priestoroch kultúrneho domu v Jastrabej.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

V Jastrabej dňa 22.03.2013


Dátum vyvesenia: 18.03.2013

18.03.2013

Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že zasadnutie OZ v Jastrabej, ktoré sa malo konať 20.03.2013 o 17.00 hod. sa neuskutoční.

Nový termín bude vopred oznámený.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa 18.03.2013


Dátum vyvesenia: 12.03.2013

12.03.2013

         Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 25. marca 2013 – 28. marca 2013 budú v obci Jastrabá pristavené veľkokapacitné kontajnery na zber odpadu. Tieto kontajnery budú využité v rámci jarného upratovania na odvoz prebytočného odpadu, ktorý sa nachádza v domácnostiach.


12.03.2013

Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že zasadnutie OZ v Jastrabej sa uskutoční dňa 20.03.2013 (streda) o 17.00 hod. v priestoroch kultúrneho domu v Jastrabej.

 

V Jastrabej dňa 12.03.2013

Vojtech Sklenár, starosta obce


Dátum vyvesenia: 20.02.2013

20.02.2013

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 1 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 1 rokovacieho poriadku OZ Jastrabá

z v o l á v a m  zasadnutie OZ Jastrabá.

 


Dátum vyvesenia: 11.02.2013

11.02.2013

Dátum vyvesenia: 07.02.2013

Dátum vyvesenia: 01.02.2013