Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 11.02.2013

11.02.2013

Dátum vyvesenia: 07.02.2013

Dátum vyvesenia: 01.02.2013

Dátum vyvesenia: 30.01.2013

30.01.2013

Vážení spoluobčania,

v spolupráci s obecným úradom sme pre Vás v rámci projektu ZDRAVÉ SRDCE zameraný na zníženie počtu srdcovocievnych ochorení a ich prevenciu pripravili  bezplatné rozbory krvi.

Bezplatný rozbor krvi z kvapky krvi z prsta, kde môžete byť najedený,  si môže dať urobiť každý občan našej obce vo veku nad 40 rokov  dňa 01.02.2013, t.j. v piatok na obecnom úrade v malej zasadačke v čase od 10:30 hod. do 15:00 hod.


Dátum vyvesenia: 18.01.2013

18.01.2013

O Z N A M

       Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, ktorí by mali záujem o voľné pracovné miesto upratovačky na obecnom úrade v Jastrabej, aby svoje žiadosti posielali do 28.01.2013 na obecný úrad v Jastrabej.

 Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa 18.01.2013


Dátum vyvesenia: 15.01.2013

15.01.2013

1. OZNAM

Technické služby Žiar nad Hronom, a.s. oznamujú občanom, ktorým nebola dňa 11.01.2013 vysypaná zberná nádoba - kukanádoba, aby si komunálny odpad ukladali do vriec, ktoré im budú odvezené v budúcom zbere kom. odpadu, t.j. 25.01.2013.

 

2. OZNAM

Technické služby Žiar nad Hronom, a.s. oznamujú občanom, že ak sa pri vývoze komunálneho odpadu poškodí zberná nádoba - kukanádoba, je treba túto skutočnosť ihneď nahlásiť na obecný úrad v Jastrabej, aby Technické služby mohli k tomu zaujať stanovisko.


Dátum vyvesenia: 11.01.2013

Dátum vyvesenia: 22.12.2012

22.12.2012

Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že dňa 27.12.2012, 28.12.2012, 31.12.2012 a 02.01.2013 bude obecný úrad v Jastrabej zatvorený, a to z dôvodu čerpania dovoleniek.


V Jastrabej dňa 21.12.2012


Dátum vyvesenia: 17.12.2012

17.12.2012

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 1 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 1 rokovacieho poriadku OZ Jastrabá

z v o l á v a m  zasadnutie OZ Jastrabá.