Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 24.09.2013

24.09.2013

O Z N A M24.09.2013

 

       Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 30. septembra 2013 – 03. októbra 2013 budú v obci Jastrabá pristavené veľkokapacitné kontajnery na zber odpadu. Tieto kontajnery budú využité v rámci jesenného upratovania na odvoz prebytočného odpadu, ktorý sa nachádza v domácnostiach.


Dátum vyvesenia: 05.09.2013

05.09.2013

Informácia o voľnom pracovnom mieste

 

    Riaditeľstvo ZŠ s MŠ  Jastrabá informuje o voľnom pracovnom mieste:

 

    Učiteľka MŠ

 


Dátum vyvesenia: 30.08.2013

30.08.2013

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

IV. kolo

OBEC JASTRABÁ


Dátum vyvesenia: 05.08.2013

05.08.2013

Spoločnosť Technické služby – Žiar nad Hronom, a. s., v spolupráci

s obcou Jastrabá  si Vás dovoľujú upozorniť  na

ZMENU

SYSTÉMU TRIEDENIA A ZBERU SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK ODPADU

 


Dátum vyvesenia: 29.07.2013

29.07.2013

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 1 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 1 rokovacieho poriadku OZ Jastrabá


29.07.2013

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

III. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013


Dátum vyvesenia: 19.07.2013

19.07.2013

      Obec Jastrabá oznamuje občanom a hlavne mladým rodinám, ktorí by mali záujem bývať v nájomných bytoch, ktorých výstavbu by zabezpečila obec Jastrabá, aby sa prihlásili na obecný úrad v Jastrabej s tým, že obec Jastrabá v prvom rade robí prieskum či by o spomínané byty mali občania záujem a v akom počte.

Bližšie informácie poskytne starosta obce Jastrabá Vojtech Sklenár.

tel. kontakt: 045/6733324

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa  18.07.2013


Dátum vyvesenia: 28.06.2013

28.06.2013

 

O Z N A M

 

         Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, ktorí by mali záujem o kúpu drevnej hmoty (tvrdé) na palivové drevo v cene 34,85 € za 1m3, nech sa prihlásia na obecný úrad v Jastrabej.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

V Jastrabej dňa  28.06.2013

 


Dátum vyvesenia: 21.06.2013

21.06.2013

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 1 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 1 rokovacieho poriadku OZ Jastrabá