Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 02.05.2019

Dátum vyvesenia: 23.04.2019

Dátum vyvesenia: 15.04.2019

15.04.2019

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 17. apríl 2019 o 17:30 hod.


Dátum vyvesenia: 12.04.2019

12.04.2019

 

                  


12.04.2019

        Obec Jastrabá zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 25. mája 2019: ocu@jastraba.eu


V Jastrabej, dňa 12.04.2019


Dátum vyvesenia: 09.04.2019

09.04.2019

 

        Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na ťažbu a približovanie drevnej hmoty v k.ú. Jastrabá o množstve cca 150 m3 v poraste 21 (od Bartoša smerom na Kasňu).


Dátum vyvesenia: 08.04.2019

08.04.2019

                         


Dátum vyvesenia: 01.04.2019

01.04.2019

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 462

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 181

 

    1.    Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr. : 117

    2.    Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD. : 64


Dátum vyvesenia: 21.03.2019

21.03.2019

      Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že od 04.04.2019 – 07.04.2019 bude v obci Jastrabá na školskom dvore pri kotolni ZŠ pristavený kontajner na zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu.


21.03.2019

 

Emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Jastrabá pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019: ocu@jastraba.eu.

Delegovať členov do okrskovej volebnej komisie v obci Jastrabá je možné do 01.04.2019 do 24:00 hod.