Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 06.06.2014

06.06.2014

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam mimoriadne zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 11. jún 2014 o 17.30 hod.


Dátum vyvesenia: 30.05.2014

Dátum vyvesenia: 26.05.2014

26.05.2014

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov: 483

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 63

Počet odovzdaných obálok: 63

Počet platných odovzdaných hlasov spolu: 63

Účasť voličov vo voľbách v %: 13,04

 


Dátum vyvesenia: 23.05.2014

Dátum vyvesenia: 22.05.2014

Dátum vyvesenia: 21.05.2014

21.05.2014

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

XIII. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

 


Dátum vyvesenia: 12.05.2014

12.05.2014

OBEC  JASTRABÁ, Obecný úrad v Jastrabej č.130, 967 01 Kremnica

 


Dátum vyvesenia: 07.05.2014

07.05.2014

Všetky mamy, mamičky, staré mamy srdečne pozývame na príjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa bude konať v sále KD v Jastrabej dňa 11.05.2014 o 15.00 hod.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce


Dátum vyvesenia: 29.04.2014