Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 20.03.2014

20.03.2014

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

XI. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

 


Dátum vyvesenia: 17.03.2014

Dátum vyvesenia: 13.03.2014

13.03.2014

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 1 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 1 rokovacieho poriadku OZ Jastrabá

z v o l á v a m  zasadnutie OZ Jastrabá.

 


Dátum vyvesenia: 11.03.2014

11.03.2014

     Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 17. marca 2014 – 21. marca 2014 budú v obci Jastrabá pristavené veľkokapacitné kontajnery na zber odpadu. Tieto kontajnery budú využité v rámci jarného upratovania, kedy sa občania môžu zbaviť prebytočného odpadu, ktorý sa nachádza v domácnostiach.


Dátum vyvesenia: 20.02.2014

20.02.2014

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

X. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

 


Dátum vyvesenia: 11.02.2014

11.02.2014

Oznamujeme občanom, že predaj mlieka a mliečnych výrobkov sa v našej obci bude uskutočňovať každý štvrtok v čase od 10.25 hod. - 10.45 hod. pred obecným úradom, a to od 13.02.2014.


Dátum vyvesenia: 23.01.2014

Dátum vyvesenia: 22.01.2014

22.01.2014

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

IX. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013


Dátum vyvesenia: 10.01.2014