Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 24.02.2015

24.02.2015

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

 Termín konania: 27. február 2015 o 17.00 hod.


Dátum vyvesenia: 10.02.2015

Dátum vyvesenia: 09.02.2015

Dátum vyvesenia: 03.02.2015

03.02.2015

Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že od 05.02.2015 bude znovu otvorená obecná knižnica. Knižnica bude otvorená každý štvrtok v čase od 15:00 hod. - 16:30 hod. Nachádza sa v priestore obecného úradu v Jastrabej.

 

V Jastrabej dňa 03.02.2015

Vojtech Sklenár, starosta obce 


Dátum vyvesenia: 14.01.2015

Dátum vyvesenia: 13.01.2015

Dátum vyvesenia: 22.12.2014

22.12.2014


Dátum vyvesenia: 19.12.2014

19.12.2014

     Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 23.12.2014 – 02.01.2015 bude obecný úrad zatvorený, a to z dôvodu čerpania dovolenky.

 

 Vojtech Sklenár, starosta obce

 V Jastrabej dňa  19.12.2014

 

 

 

 

 


Dátum vyvesenia: 12.12.2014

Dátum vyvesenia: 02.12.2014

02.12.2014

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

 Termín konania: 10. december 2014 o 17.00 hod.