Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 20.10.2014

20.10.2014

         Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 24. októbra 2014 – 27. októbra 2014 budú v obci Jastrabá pristavené veľkokapacitné kontajnery na zber odpadu. Tieto kontajnery budú využité v rámci jesenného upratovania, kedy sa občania môžu zbaviť prebytočného odpadu, ktorý sa nachádza v domácnostiach.


Dátum vyvesenia: 10.10.2014

10.10.2014

       Miestna volebná komisia v Jastrabej  podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

 

1.   Beata Beňová, Mgr., 43 r., robotníčka, Jastrabá 215, nezávislá kandidátka

2.   Pavol Mojžiška, 52 r., majster odborného výcviku, Jastrabá 204, nezávislý kandidát


10.10.2014

       Miestna volebná komisia v Jastrabej podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 

1.    Jaroslav Cabánik, 41r., živnostník, Jastrabá 128, SNS

2.    Jaroslav Cabánik, 65 r., dôchodca, Jastrabá 186, SMER-SD


Dátum vyvesenia: 22.09.2014

22.09.2014

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130,  967 01  Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

V súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam  zasadnutie OZ Jastrabá.

Termín konania: 24. september 2014 o 17.00 hod


22.09.2014

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

XVII. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

 


Dátum vyvesenia: 19.09.2014

Dátum vyvesenia: 05.09.2014

05.09.2014

OBEC JASTRABÁ, Jastrabá č. 130,  967 01  Kremnica

 

OZNÁMENIE O URČENÍ POČTU POSLANCOV DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JASTRABEJ PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ, KTORÉ SA BUDÚ KONAŤ DŇA 15. 11. 2014

 

 

Uznesenie č. 33/2014 zo dňa 27. 8. 2014

Obecné zastupiteľstvo

určuje


05.09.2014

 

                  

                   OBEC JASTRABÁ,  Jastrabá č. 130,  967 01  Kremnica

 

 

 

Zverejnenie počtu obyvateľov


Dátum vyvesenia: 22.08.2014

22.08.2014

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

XVI. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013