Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 22.08.2017

22.08.2017

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadne zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 23. august 2017 o 18.00 hod.

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu v Jastrabej.


Dátum vyvesenia: 17.08.2017

17.08.2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 je ocu@jastraba.eu.


Dátum vyvesenia: 16.08.2017

16.08.2017

Základná škola s materskou školou Jastrabá č. 188 informuje o voľnom pracovnom mieste:

Pozícia: učiteľ/ka pre prvý stupeň ZŠ

Kvalifikačné predpoklady: Mgr. učiteľstvo pre prvý stupeň, 1. atestácia, min. 5 rokov praxe

Požadované doklady: doklady o vzdelaní

Žiadosti posielajte do 23.8.2017.

Nástup od 28.8.2017. 


Dátum vyvesenia: 09.08.2017

Dátum vyvesenia: 08.08.2017

08.08.2017

       Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na vypracovanie projektovej dokumentácie inžinierskych sietí pre IBV v obci Jastrabá (vodovod, prístupová komunikácia, osvetlenie) podľa vypracovanej urbanisticko-architektonickej štúdie.

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 22.08.2017.

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 


Dátum vyvesenia: 02.08.2017

Dátum vyvesenia: 13.07.2017

13.07.2017


Dátum vyvesenia: 06.07.2017

06.07.2017