Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 13.03.2018

Dátum vyvesenia: 08.03.2018

08.03.2018

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá. 

 

Termín konania: 14. marec 2018 o 17.30 hod.


Dátum vyvesenia: 07.03.2018

Dátum vyvesenia: 05.03.2018

05.03.2018

      Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že od 16.03.2018 – 19.03.2018 bude v obci Jastrabá pod starou krčmou pristavený kontajner na zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu.


Dátum vyvesenia: 31.01.2018

31.01.2018


Dátum vyvesenia: 19.01.2018

19.01.2018

Seniori pozor !

 Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov !

 

Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže ísť o podvodníkov a zlodejov.


Dátum vyvesenia: 17.01.2018

17.01.2018


Dátum vyvesenia: 28.12.2017

Dátum vyvesenia: 22.12.2017

22.12.2017


Dátum vyvesenia: 18.12.2017