Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 30.09.2019

30.09.2019

O Z N A M

 

         Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 10. októbra 2019 – 14. októbra 2019 budú v obci Jastrabá pristavené veľkokapacitné kontajnery na zber odpadu. Tieto kontajnery budú využité v rámci jesenného upratovania na odvoz prebytočného odpadu, ktorýsa nachádza v domácnostiach. Do veľkokapacitných kontajnerov patrí:


Dátum vyvesenia: 26.09.2019

Dátum vyvesenia: 19.09.2019

Dátum vyvesenia: 02.09.2019

02.09.2019

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 04. september 2019 o 18:00 hod.


Dátum vyvesenia: 02.08.2019

02.08.2019


Dátum vyvesenia: 16.07.2019

16.07.2019


Dátum vyvesenia: 01.07.2019

Dátum vyvesenia: 21.06.2019

21.06.2019

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 26. jún 2019 o 17:00 hod.


Dátum vyvesenia: 10.06.2019