Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 02.12.2019

Dátum vyvesenia: 29.11.2019

Dátum vyvesenia: 28.11.2019

28.11.2019


Dátum vyvesenia: 26.11.2019

26.11.2019

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E


      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 29. november 2019 o 17:00 hod.


Dátum vyvesenia: 22.10.2019

22.10.2019


Dátum vyvesenia: 16.10.2019

16.10.2019

Dátum vyvesenia: 04.10.2019

Dátum vyvesenia: 30.09.2019

30.09.2019

 

      Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že od 10.10.2019 – 14.10.2019 bude v obci Jastrabá na školskom dvore pri kotolni ZŠ pristavený kontajner na zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu.