Starosta obce

Súčasný starosta obce je  Zdenko Matúška

 

Adresa:           Jastrabá 98, 967 01 Kremnica

E-mail:            ocu@jastraba.eu

Tel.:                045/67 333 22

Mobil:              0910 141 279

 

Vo funkcii: prvé volebné obdobie (2018 - 2022)

Volebná strana: Strana moderného Slovenska