zverejnenie oznamu - výberové konanie riaditeľ ZŠ s MŠ Jastrabá

Partner: 
Petit Press, a.s divízia týždenníkov, o.z., ul. Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Príloha: 
Čiastka: 
106.08 €
Dátum doručenia/odoslania: 
21.05.2013
Dátum vyvesenia: 
Fri, 14/06/2013