Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu (január 2012)

Partner: 
Technické Služby - Žiar nad Hronom a.s.
Čiastka: 
769.85 €
Dátum vyvesenia: 
Mon, 13/02/2012