vyspravenie výtlkov na miestnych komunikáciách asfaltovým betónom a pokládka

Partner: 
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Žiar nad Hronom
Príloha: 
Čiastka: 
4059.66 €
Dátum doručenia/odoslania: 
04.10.2013
Dátum vyvesenia: 
Thu, 12/12/2013