vyspravenie výtlkov na miestnych komunikáciách asfaltovým betónom AC8

Partner: 
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Žiar nad Hronom
Príloha: 
Čiastka: 
1240.46 €
Dátum doručenia/odoslania: 
04.11.2013
Dátum vyvesenia: 
Tue, 21/01/2014