vykonaná kontrola správnosti účtovania v obci Jastrabá za rok 2011

Partner: 
KREDIT AUDIT, s.r.o., Bratislava
Čiastka: 
1152 €
Dátum doručenia/odoslania: 
31.12.2012
Dátum vyvesenia: 
Thu, 17/01/2013