vodné a stočné - Jastrabá 227

Partner: 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica
Príloha: 
Čiastka: 
83.83 €
Dátum doručenia/odoslania: 
14.06.2013
Dátum vyvesenia: 
Tue, 29/10/2013