Spotreba vody - Jastrabá 122

Partner: 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica
Príloha: 
Čiastka: 
133.58 €
Dátum doručenia/odoslania: 
19.11.2012
Dátum vyvesenia: 
Thu, 17/01/2013