Príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za byt č.1 v bytovom dome Jastrabá 188 za 10,11,12/2013

Partner: 
Školská, Jastrabá 188
Príloha: 
Čiastka: 
32.25 €
Dátum doručenia/odoslania: 
18.10.2013
Dátum vyvesenia: 
Tue, 21/01/2014