Príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za byt č.1 v bytovom dome Jastrabá 188 za 04,05,06/2013

Partner: 
Školská, Jastrabá 188
Príloha: 
Čiastka: 
38.55 €
Dátum doručenia/odoslania: 
26.04.2013
Dátum vyvesenia: 
Fri, 14/06/2013