autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel za rok 2013

Partner: 
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
Príloha: 
Čiastka: 
14.28 €
Dátum doručenia/odoslania: 
08.02.2013
Dátum vyvesenia: 
Wed, 13/02/2013