110 l nádoba + 110 l vrecia

Partner: 
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
Príloha: 
Čiastka: 
854.09 €
Dátum doručenia/odoslania: 
08.10.2013
Dátum vyvesenia: 
Thu, 12/12/2013