Zmluva o termínovanom úvere č. 55/001/18

Partner: 
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Čiastka: 
56000 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
11.05.2018
Dátum vyvesenia: 
Fri, 11/05/2018