Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074BB220063

Partner: 
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Príloha: 
Čiastka: 
128141 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
05.10.2018
Dátum vyvesenia: 
Thu, 18/10/2018