Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Partner: 
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Príloha: 
Čiastka: 
91807.8 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
13.03.2018
Dátum vyvesenia: 
Fri, 23/03/2018