Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

Partner: 
Úrad vlády Slovenskej republiky
Čiastka: 
2500 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
08.10.2018
Dátum vyvesenia: 
Mon, 08/10/2018