Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 55/006/19

Partner: 
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Čiastka: 
128140 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
16.05.2019
Dátum vyvesenia: 
Thu, 16/05/2019