Zmluva o dielo

Partner: 
Gaskomplet - ZH, s.r.o., Jesenského 840/23, 965 01 Žiar nad Hronom
Čiastka: 
58547.5 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
09.08.2018
Dátum vyvesenia: 
Fri, 10/08/2018