Zámenná zmluva

Partner: 
Dominika Janovičová, Stará Kremnička č. 2, 965 01 Žiar nad Hronom
Dátum navrhnutia/podpisania: 
22.06.2018
Dátum vyvesenia: 
Fri, 22/06/2018