Kúpna zmluva - vlastníci bytov SVB Školská, Jastrabá 188, 967 01 Kremnica

Partner: 
SVB Školská, Jastrabá 188, 967 01 Kremnica
Čiastka: 
1520 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
23.11.2018
Dátum vyvesenia: 
Thu, 29/11/2018