Kúpna zmluva - Štefan Hric a Martina Hricová

Partner: 
Štefan Hric a Martina Hricová, Lovčica 278, 966 23 Lovčica - Trubín
Čiastka: 
444 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
10.04.2019
Dátum vyvesenia: 
Wed, 10/04/2019