Kúpna zmluva - Michal Mojžiška

Partner: 
Michal Mojžiška, Jastrabá 193, 967 01 Kremnica
Čiastka: 
324 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
12.10.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 12/10/2017