Kúpna zmluva - Michal Feben a Martina Febenová

Partner: 
Michal Feben, Bartošova Lehôtka 114 a Martina Febenová, Jastrabá 155
Čiastka: 
140 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
19.04.2018
Dátum vyvesenia: 
Thu, 19/04/2018