Kúpna zmluva - Martin Thomka a Zuzana Thomková

Partner: 
Martin Thomka, L.Svobodu 5, 969 01 Banská Štiavnica a Zuzana Thomková, Bartošova Lehôtka 147
Čiastka: 
3000 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
27.04.2018
Dátum vyvesenia: 
Fri, 27/04/2018