Kúpna zmluva - Martin Struhár

Partner: 
Martin Struhár, Jastrabá 210, 967 01 kremnica
Čiastka: 
3000 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
07.08.2017
Dátum vyvesenia: 
Mon, 04/09/2017