Kúpna zmluva - Marián Matúška a Mária Matúšková

Partner: 
Marián Matúška a Mária Matúšková, Pod borovicami 283/8, 966 11 Trnavá Hora
Čiastka: 
2232 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
05.11.2017
Dátum vyvesenia: 
Tue, 14/11/2017