Kúpna zmluva - Lukáš Hric

Partner: 
Lukáš Hric, Jastrabá 209, 967 01 Kremnica
Čiastka: 
3000 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
07.08.2017
Dátum vyvesenia: 
Tue, 05/09/2017